כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

פוקס שושנה וגד 8254723
פז אילן 052-5225307
פז אלונה 9841230
פז אלונה 050-626-7282
פז ברמטוב גל 050-343-3340
פז רותם ואילן 8263575
פז רותם 052-2618806
פלומין איריס ואייל 9542777
פן נעה 054-764-3365
פן ראלי וקטי 9842950
פרג שוש ועצמון 6392657
פרג עצמון 052-2588800
פרג שוש 052-2267205
פרי נועה 054-676-5498
פריד אליעזר 9842008
פרידמן בת שבע וצבי 9842932
פרידמן דודי ורחל 9541568
פרנק אדלה 9842289
פרסיקו צלילה 9541376
ציחור חנה ואלי 9541960
צייזלר אריה 9842668
צימט ליאור 054-3258034
צימט מירי 052-7573257
צימט מירי וליאור 9542327
צימרים חלום בכפר 050-9304084