כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

חיון אלון ורונית 077-7041033
חיון אלון ורונית 050-9041033
חיון משה ואסתר 9843245
חן ענת 050-5961155
חן ענת 077-5448972
חרפ"ק 9842768
טויג אהרון 052-4475044
טויג חני 052-2690317
טויג חני ואהרון 9541835
טויג חני ואהרון 077-4240091
טטרקו שי 050-756-0202
טירק אשר ואילנה 9842665
יובל רמי וחוה 9842506
יעקובוביץ צבי ודליה 9841124
ירמה גליה 054-9352527
ירמה גליה ונעם כהן 9840113
כהן נעם 054-6234271
כהן סתוית ורן 077-3457894
כהן שושנה 052-270-7374
כהן שלמה 8574682
כהן שלמה 052-323-2776
כץ נועם ואינדי 9841561
כ״ץ עתליה 054-442-2474
כרמון כפיר 050-541-1130
כרמון נעמה 052-482-7654