כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

מדר עינת ודן 9840746
מוקדי דן ועינת< 6293608
מזרחי יריב וליאת (שחר) 95411924
מזרחי ליאת (שחר) 052-2887858<
מיכאלי מיטל ואילן 074-7031838
מנצור אסף ואקהויז ורדית 9542201
מעיין עוזי ונעמי 9842406
מעין אלון ושרון 9543060
מעין יונתן 054-4984240
מעין יונתן ויפית 9840492
מעין יפית (הדוות) 050-3355713
מפעל שדות ישראל 9841758
מרקו ד"ר (ילדים) שי 077-4370295
מרקו ד"ר (ילדים) שי 052-3381926
משלי איריס ואייל 9541733
נבו מישל ועמוס 9541866
נתן רוג'ר (סול) ואביגיל 9841359