כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

גבעוני אסף 054-438-3801
גבעוני לבקוביץ מיטל 052-366-9358
גבעוני נדב 051-238-3801
גונן איל 050-7876694
גונן גלי 050-4786665
גונן שייקה ושפרה 9842997
גליק רותי 052-3614595
גליק רותי ושליט דוד 077-5108200
גלנץ שמואל ואסתר 9841505
גלעדי רינת ויובל 9840903
גמבש אלי 9842518
גרינברגר משה ושושי 9841148
גת שרון וכרמל 077-7954129
דבורי סיגל ועודד 9543330
דוידוביץ אורי וחנקה 9843249
דוידוביץ נדב 052-6416411
דוידוביץ נדב ושגיא 9541346
דוידוביץ שגיא 052-2335825