כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

טלפונים

סגל ורדית וגל 9542124
סומך גונן ויהודית 9840281
סוראסקי לאה 054-4810019
סוראסקי לאה ורונן 9840829
סוראסקי רונן 054-4810032
סטולר אודי 9842704
סימן טוב אבי 9842198
סימן טוב ציון וחנה 9841499
סלייטר מיכל 9842561
סלע אמיתי וברלפיין דפנה 9541973
סלע לאה ונפתלי 077-9345018
סמיונוביץ יהלומית 9541821
עוזרד אורן ונעמי 9541862
עופר הוד וקצין תמי 9842505
עינב אביעד ויעל 9541281
עמר רויטל 050-2229700
עמר שלומי 050-2289890
עמר שלומי ורויטל (באומל) 9542092
ענפי דלית ויריב 9840264