כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ילדים ונוער

בניית האתר: מאשה ליפשיץ