כרם מהר"ל מושב  עובדים  להתיישבות  שיתופית
                    ד"נ חוף הכרמל מיקוד 30840

ועד מקומי

טלפוןטלפון: 04-8334013 פקספקס: 04-8334014 דואר אלקטרונידוא"ל: keremmaharal1949@gmail.com

הודעות:

8.7.19 - שיפוצים בבית העם ובית הכנסת

מבקשים להביא לידיעתכם כי פרויקט שיפוץ רחבת בית העם ובית הכנסת יוצא לדרך השבוע.
לפיכך, החל ממחר -יום ג' 9/7 -יתבצעו במקום עבודות שיפוץ, אשר ימשכו עד
חודש ספטמבר. במהלך תקופה זו הכניסה למתחם הדשא ולרחבת בית העם ובית הכנסת לא תתאפשר.
שימו לב:
הכניסה למבני בית העם ובית הכנסת בתקופה זו, תתאפשר אך ורק מכיוון הכביש הפונה לגן הילדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות או לאילנה 050-6558706.